Hypnose og hypnoterapi er yderst effektive redskaber til at opnå en hurtig og varig forandring. Du er hele tiden fuldt til stede under en hypnosebehandling og du kan aktivt besvare spørgsmål og deltage i sessionen. Du vil ikke gøre noget der strider mod dine overbevisninger og du vil ikke afsløre “hemmeligheder” Du ikke er parat til at dele med mig. Jeg tilbyder hypnose og hypnoterapi til hjælp til forløsning af, blandt andet, følgende problematikker: ADHD, PTSD, Traumeforløsning, Angst, Depression, Børnehypnose, Rygestop, Lavt selvværd, Skoleværing, Fobier, Astma, Særlig sensitiv. Hypnose og hypnoterapi er særligt egnet til behandling af børn og unge, da terapiformen er blid og ikke konfronterende. Børnehypnose virker hurtigt og er effektiv, da behandlingen tager udgangspunkt i det enkelte barn og de udfordringer der er. Hypnose er også velegnet til særligt sensitive.
Traumeforløsning med hypnose er hos mig ligeledes en blid form, da du på intet tidspunkt skal tilbage til dit traume – vi tager i stedet udgangspunkt i, hvordan du gerne vil have det i stedet for – altså en positiv vinkel på, hvordan fremtiden skal se ud. Fortiden kan ikke ændres, men vi kan ændre på, hvordan du opfatter den. Det samme er gældende i forhold til behandling af angst og depression, her vil ligeledes være fokus på, hvordan klienten ønsker fremtiden skal se ud og hvad den skal indeholde af positive elementer.